23 มีนาคม 2562 อากาศเชียงรายยังวิกฤติลอบเผาป่าตั้งเวรยาม-ดับทั้งวันทั้งคืนเอาไม่อยู่

ที่มา: https://www.naewna.com/local/403434

สถานการณ์การเกิดไฟไหม้จนเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตที่ตรวจวัดได้จากดาวเทียม ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จะสั่งการให้ทุกฝ่ายเข้มงวดปฏิบัติตามประกาศมาตรการห้ามเผาทุกชนิดไปจนถึงวันที่ 15เม.ย.2562 เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในอากาศหนาแน่น โดยพบว่าช่วงเช้ามืดก็เกิดฮอตสปอตในพื้นที่มากถึง 91 จุด โดยกระจายไปทั่วบริเวณโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเทิง ที่เกิดขึ้นในท้องที่เดียวกันแต่หลายครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนด้วยการจัดเวรยามเฝ้าระวังแล้ว โดยกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบมีการลักลอบเผาบ่อขยะในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จำนวน 1 จุดและลักลอบเผาป่าอีกจำนวน 2 จุด ทำให้ นายอำเภอแม่สรวยระดมกำลังทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ป่าไม้ อาสาสมัครไฟป่า ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านพากันไปดับไฟตลอดทั้งคืนจนสงบ นายอำเภอป่าแดดจัดชุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่า 5 ตำบล 6 จุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดลาดตระเวนพื้นที่อำเภอป่าแดด 5 ตำบล 6 จุด เช่นเดียวกับนายอำเภอเวียงป่าเป้า ให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนและอยู่เวรยามรวมถึงทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันกลุ่มคนเข้าไปลักลอบเผาตลอด24 ชั่วโมง หลังจากเกิดไฟไหม้พื้นที่บ้านห้วยผาตูบ บ้านห้วยจั้กค่าน บ้านฉางเขียว (แม่ฉางข้าว) หมู่ 10 ตำบลป่างี้ว จนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องออกมาดับไฟกันจ้าระหวั่นเพราะเกรงว่าจะลุกลามจนควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็มีพื้นที่เสียหายประมาณ 12 ไร่ ด้านหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว (หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.5ดอยช้าง) ร่วมชุดปฏิบัติการสายฟ้า,ไฟป่าอุทยานฯ ลำน้ำกก เข้าร่วมระงับควบคุมไฟป่าบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว มีพื้นที่เสียหายประมาณ 30 ไร่  ชุดเดียวกันยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่กรณ์ ทหาร ไฟป่าลำน้ำกก ชาวบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เข้าร่วมระงับควบคุมไฟป่าเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ทั้งนี้สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ณ จุดสกัดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านห้วยชมพู หมู่ 11 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จัดตั้งจุดสกัดเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณหมู่บ้านห้วยป่าครั่งหมู่ 14 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดับไฟพื้นที่ไร่ทำการเกษตรทางทิศตะวันตกของบ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ตำบลแม่เจดีย์ พื้นที่เสียหายประมาณ 8 ไร่ ขณะที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าปริมาณฝุ่นละอองกลับมาหนาแน่นอีกครั้งหลังจากเบาบางไปได้เพียง 1-2 วัน โดยที่ชายแดน อำเภอแม่สาย พบค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือพีเอ็ม 2.5 ว่ามีปริมาณ 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนหรือพีเอ็ม 10 ว่ามีปริมาณ 261 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนเขตอำเภอเมืองเชียงราย มีค่าพีเอ็ม 2.5 ในปริมาณ 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าพีเอ็ม 10 ในปริมาณ 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร